0

Čo všetko získam ak sa stanem súčasťou mastermind skupiny?

Otázka, ktorá sa mi objavila v mysli, keď som rozmýšlal nad mastermind skupinami. Nevedel som ako na mňa bude pôsobiť špeciálny typ motivácie, ktorý vzniká medzi členmi skupiny. Nasledujúce „benefity“ sú pre mňa pri mastermind skupine tie najdôležitejšie.

Čas pre seba

Jednou z najdežitejších podmienok úspešnej skupiny je pripravovať sa na stretnutia mastermind dopredu. Svojich 15 minút chcem využiť čo najefektívnejšie. Preto si musím starostlivo pripraviť, čo chcem hovoriť. Musím si nájsť na prípravu čas. Minimálne 20 minút. Vzniká tak jedinečný čas, ktorý venujem len sebe, svojim cieľom a ich vyhodnocovaniu. Čo je najdôležitejšie – pravidelnému vyhodnocovaniu na týždennej báze. Vrátim sa k sebe a musím si kriticky zhodnotiť svoj výkon za uplynulý týždeň.

V našej skupine je jedna manažérka, ktorá nemá vybudovaný zvyk vyčleniť si čas pre seba. Je tak veľmi rozbehnutá, že je pre ňu takmer neprirodzené zastaviť. Možno, že rebrík na ktorý sa šplhá, nie je opretý o správnu stenu. Práve pre taký typ ľudí je čas pre seba cennou pomôckou pri zmene súčasného status quo.

Synergia

Dosiahnutie môjho osobného cieľa posilňuje celú skupinu. Ľudia začínajú veriť, že to dáva zmysel a niekam sa to celé posúva. Môj úspech zvyšuje energiu a vieru celej skupiny. Vzniká dokonalá synergia. Mozog si zvyká na prostredie rastu a úspechy. Mozog sa dá trénovať a posilovať a keď vidí, že to ide, verí tomu a spolupracuje.

Viacero pohľadov

Ak narazím na problém, zrazu vidím niekoľko spôsobov, ako problém riešiť. Think outside the box, ako sa vraví. Keď to neviem urobiť sám, urobia to za mňa členovia skupiny. Vedia sa na to pozrieť s úplne iného hľadiska. Každý je jedinečná bytosť s jedinečnými skúsenosťami a know how. Každý má svoje stratégie ako riešiť veci. Niečo, čo je pre hračka, je pre druhého najväčšou výzvou a naopak.

Spoznávanie silných stránok

Občas sa stane, že člen skupiny rieši nejaký problém, no pre teba je to absolútna banalita a podobné veci riešiš ľavou zadnou. Uvedomíš si, že daná vlastnosť je ti prirodzená. Je tvojou silnou stránkou. Máš to vžité a začneš si to viac vážiť a uvedomovať. Poznám veľa ľudí, ktorí nepoznajú svoje silné stránky. Mastermind stretnutia ich objaveniu napomáhajú. Prirodzene to vyplynie.

Sebareflexia

Počas týždňa sa stane veľké množstvo vecí. Ja mám v živote niekedy celkom neporiadok. Podlieham veľa vplyvom, robím veci, čo nechcem a podobne. Je dôležité analyzovať a eliminovať tieto nechcené činy zo svojho života preč. Treba sa na seba pozrieť kriticky a poučiť sa. Vyvarovať sa tých chýb, ktoré opakujem stále znova a znova. Deň stretnutia sa rýchlo blíži a je silnou pripomienkou aby som si viac všímal a rozmýšlal efektívne. Aby som s výzvami, ktoré predo mnou ležia niečo urobil. Podnecuje to moju sebareflexiu, orientovanú prirodzene na ciele, ktoré som si stanovil. Idem o nich v podstate rečniť pred ľuďmi a cieľom je posúvať sa vpred.

Dobrý pocit pre ego

Keď si stanovím nejaký cieľ na nasledujúci týždeň, dávam si záväzok pred celou skupinou. Motivuje ma, že skupina to vie. A páči sa mi, že s nimi môžem svoje úspechy zdieľať. Chcem sa blysnúť. Dokázať im, že som to dokázal a ciele naplnil. Moje ego sa cíti dobre. Na toto je podľa mňa celkom fajn. Aj ego môže slúžiť. 🙂 U mňa toto funguje. Chcem sa ukázať. Keď splním svoje ciele, tak môžem.

Výsledky

Po čase sa začú prejavovať výsledky. Začnú sa diať veci, ktoré chceš a postupuješ k nim. Celé ti to dáva zmysel. Deje sa to, čo si si predsavzal a to je to najdôležitejšie na ceste k sebarealizácií a tvorbe. Ak sa nedeje dostávaš spätnú väzbu a nakoniec to dokážeš. Nie si v tom sám. Výsledny sú to, čo sa ráta. Správne definovaný cieľ predpokladá výsledky. Na tých tvojich teraz aspoň na chvíľu pracuje napríklad 6 mozgov naraz. To je vždy viac ako jeden.

Vzťahy

Pravidelne sa stretávaš s ľudmi, ktorí chcú posunúť svoj život ďalej. Chcú vyrásť a napredovať. Chcú sa realizovať a tvoriť. Tým, že sa pred sebou otvárate (často treba ísť do hĺbky), vzniká dôvera a zaujímavé vzťahy so zaujímavými ľuďmi. Človek je tvor sociálny. 🙂

Zhrnutie

Najsilnejším prvkom pri mastermind skupinách  je podľa mňa akumulovaná sila kolektívu – rozdielne know how, viacero pohľadov na vec a spoločná zodpovednosť. Ste v tom spolu. Druhým silným prvkom sú zmeny, ktoré sa začnú diať v myslení, ktoré opisujem vyššie – sebareflexia orientovaná na vytýčené ciele a pravidelné vyhodnocovanie. Tretím silným prvkom je spoznávanie samého seba a svojej hodnoty. Odmenou sú výsledky.

 

 

 

Jaro Satori

Podnikám na internete - založil som a 3 roky vediem internetový obchod Dedoles.sk. Mám rád knihy, prírodu, sebarozvoj, šport, písanie a umenie.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

0

Pravidlá fungovania skupiny

Každá krajina má zákon podľa ktorého sa riadi. Zabezpečuje to poriadok, jasno, určuje to morálny kódex. Vymedzuje hranice, čo sa môže a čo nie. Zákon je dôležitý. Bez neho by moderná spoločnosť nefungovala. Podobne to je aj pri mastermind skupinách.

Každá skupina musí mať svoje pravidlá fungovania. Takisto ako v štátoch to zabezpečuje fungovanie skupiny. Spoločné pravidlá a zásady fungovania skupiny (stanovy) sú ďalšou pomôckou, ktorá napomáha úspechu skupiny. Čo by mali obsahovať? A ako ich vytvoriť?

Ako vznikajú pravidlá?

Najdôležitejšia vec pri pravidlách je to, aby sa celá skupina na nich zhodla. To je kľúčové. Stanovy musia prejsť všeobecným súhlasom skupiny. Toto by sa malo udiať na nultom stretnutí skupiny.

Základnú verziu pravidiel môže vytvoriť proaktívny člen skupiny, ktorý to celé vymyslel a zvolal. Následne na nultom stretnutí predstaví svoj návrh pravidiel a skupina o nich diskutuje a upravuje ich do takej podoby, aby všetkým vyhovovali.

Druhá možnosť je, že skupina má svojho facilitátora a ten pravidlá vytvorí. Samozrejme, že len základnú verziu, ktorá prejde rovnakým procesom, akoby ju tvoril jeden z členov mastermind skupiny. Pravidlá by mali obsahovať niekoľko základných vecí. Preto nie je dobré ich tvoriť od nuly na stretnutí. Najmä vtedy, ak žiadny člen skupiny nevie, čo by mali obsahovať.

Čo by mali obsahovať stanovy skupiny?

  1. Ako často a kde sa bude skupina stretávať. Bude mať pevne určený čas stretnutia, alebo má niekto na zodpovednosť zvolávať a organizovať stretnutia? Musí to byť jasne definované.
  2. Aká bude téma skupiny?
  3. Časové ohraničenie mastermind skupiny. Funkčný model je 90 dňová skupina.
  4. Za akých podmienok skupina prijíma/vylučuje členov.
  5. Zásady správania počas stretnutí skupiny. Ako prebieha príprava na stretnutie? Ako dávať spätnú väzbu, ako sa správať na hot seat a podobne. Ako skupina spolu komunikuje? Je to vlastne etický kódex mastermind skupiny.
  6. Členský príspevok. Bude ho skupina platiť? Ak áno, koľko? Čo ak vylúči nejakého člena, ktorý už nejaké peniaze zaplatil?
  7. Ako sa môžu meniť stanovy? Koľko hlasov je na to potrebných?
  8. Rôzne ďalšie nápady. Podľa potrieb a kreativity členov. 🙂

Význam pravidiel

Tvorba pravidiel skupiny je niečo ako prvý spoločný projekt. Ukáže sa pri tom, ako spolu skupina dokáže komunikovať. Hľadať riešenia a kompromisy. Pre skupinu je to významný moment. Vytvoríte niečo spoločné. Zrazu vás niečo ďalšie spája. Vytvoríte kontrolnú silu, ktorá leží nad vami a je nezávislá od jednotlivca. Kvalitne nepísané pravidlá a ich rešpektovanie sú kľúčom k úspechu skupiny.

Po napísaní pravidiel sa pod ne každý člen podpíše. Tým sa potvrdí ich platnosť a „prebudia sa“ k životu. Je potom dôležité aby vedúci člen skupiny dbal na to, aby sa s nimi každý člen vžil. Alebo to môže byť úloha facilitátora skupiny.

 

 

 

Jaro Satori

Podnikám na internete - založil som a 3 roky vediem internetový obchod Dedoles.sk. Mám rád knihy, prírodu, sebarozvoj, šport, písanie a umenie.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

0

Má sa za účasť v mastermind skupine platiť?

Malo by sa? A prečo vlastne? Odpoveď nájdeš v tomto článku.

Účasť v mastermind skupine môže byť aj bezplatná. Je to vždy o rozhodnutí a spoločnej dohode skupiny. Keď sa stretnú správni a vysoko motivovaní ľudia, nemyslím si, že je to nevyhnutné. Myslím si však, že platenie za účasť ma nejaké výhody.

Potvrdenie záväzku

Od každého člena skupiny sa vyžaduje maximálne nasadenie. Len vtedy môže byť skupina úspešná. Keď člen vloží za účasť v mastermind skupine nejaký poplatok pridáva k svojmu odhodlaniu na sebe pracovať ďalšiu energiu. Energiu peňazí. Keď si za niečo zaplatíme, zvyčajne nám na tom viac záleží.

Spoločný rozpočet

Ako ďalšiu výhodu v platení za členstvo vidím vznik spoločného rozpočtu. Za pár mesiacov tam môže byť slušná suma. Za pár mesiacov sa môže každý člen skupiny posunúť ďalej a dosiahnuť nejaké menšie, či väčšie ciele. Za spoločné peniaze to potom skupina môže osláviť slávnostnou večerou, pobytom v horách a podobne.

Prípadne môže za peniaze prizvať nejakého kouča, mentora. Niekoho, kto má kvalitný know how, ktorý skupina potrebuje. Môže si zaplatiť nejaké školenie, úpiť nejaký vzdelávací program a podobne. Investuje to do vzdelania.

Profesionálny facilitátor

Ďalšou alternatívou je platenie facilitátorovi. Ak medzi členmi skupiny nie je človek, ktorý by zvolával stretnutia a dohliadal na kvalitu a dynamiku posunu celej skupiny, skupina ho potrebuje. Z členského príspevku sa facilitátor zaplatí. A skupina má o svoj chod postarané. Tento model funguje a existujú profesionáli, ktorí sa týmto spôsobom živia.

Platiť, či neplatiť?

Z toho, čo som napísal je zrejmé, že to skutočne závisí od veľa okolností. Ak by sa nejaká mastermind skupina formovala medzi študentami na intráku, tak tam by sa skôr neplatilo. Keď sa však stretnú ľudia z biznisu, myslím, že je lepšie keď sa platí práve kvôli dôvodom, ktoré som uviedol vyššie.

Existujú mastermind skupiny, kde sa platí 25000 dolárov ročne. Výška záväzku môže napovedať o tom, kto je v skupine. Keď sa platí 25000 dolárov ročne sú to pravdepodobne profesionálni podnikatelia, vrcholoví manažéri, ktorí riešia podobné veci, vedia si skúsenosťami a kontaktami pomôcť atď.

Keby som zakladal mastermind skupinu na gymnáziu, alebo vysokej škole určite by som išiel do neplatenej alternatívy. Dnes keď už mám biznis a zarábam peniaze, rád si za účasť v skupine zaplatím. Páči sa mi idea spoločného rozpočtu a posilním tým aj svoj „commitment“(záväzok). Výsledná hodnota, ktorú z účasti získam by však mala byť niekoľko násobná, než investícia. Aj keby som platil 25000 dolárov. 🙂 O tom to je.

Jaro Satori

Podnikám na internete - založil som a 3 roky vediem internetový obchod Dedoles.sk. Mám rád knihy, prírodu, sebarozvoj, šport, písanie a umenie.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

0

Ako prebieha stretnutie mastermind skupiny

Možno, že si práve prvý krát počul o mastermind skupinách a nemáš vôbec poňatia, ako také stretnutie prebieha. Poďme sa na to teda pozrieť.

Keďže čas je vzácny, stretnutia musia mať dynamiku. Je preto dôležité mať dopredu stanovené ako také stretnutie prebieha, aby sa počas celého mastermind stretnutia udržal vysoký level energie. Dynamiku stretnutia zabezpečuje facilitátor. Mal by to byť jeden z členov, ktorý dobrovoľne prevezme túto rolu, alebo ho skupina vyberie ako najvhodnejšiu osobu. Jedna z možností je najať si profesionálneho facilitátora, ktorého úlohou je zabezpečiť, aby skupina fungovala podľa pravidiel a overených postupov. Profesionálny facilitátor si za svoj čas berie honorár. Zvyčajne sa platí z členského príspevku skupiny.

Začiatok stretnutia

Na začiatok je dobré začať napríklad tým, že každý veľmi rýchlo a v krátkosti povie napríklad jednu vec, za čo je vďačný. Prípadne ak má skupina pred sebou nejaký problém, výzvu, alebo sa má o niečom hlasovať, práve na začiatku je priestor tieto veci vyriešiť.

Hot seat

Po úvode nasleduje tzv. Hot seat (horúce kreslo). Hot seat je kľúčovým bodom mastermind stretnutí. Počas stretnutia sa každý člen skupiny vystrieda na hot seat a zdieľa svoje ciele, myšlienky a výzvy, ktoré pred ním ležia. Ideálne ak identifikuje nejaký problém, ktorý následne skupina rieši. Na hot seat sedíš presne stanovený čas. Zvyčajne je to 15 – 20 minút – podľa veľkosti a dohody skupiny.

Je preto dôležité aby mal človek na Hot seat dopredu pripravené, čo bude hovoriť. Táto príprava prebieha doma pred stretnutím. Je to ďalšia vec, čo zabezpečuje dynamiku stretnutí a nakoniec aj kvalitu skupiny a jej úspech. Potom ako pozdielaš svoje ciele a výzvy, prichádza na rad spoločný brainstorming a tu vyvstáva prvý z benefitov skupiny. Každý človek má svoje osobité skúsenosti, schopnosti, kontakty a podobne. Problém, ktorý riešiš môže mať už u seba dávno vyriešený, prípadne sa naň vie pozrieť z inej perspektívy.

Výstupom z absolvovania hot seat je jasne stanovený cieľ alebo akcia s tým, že je obohatený o skúsenosti a nápady ostatných členov mastermind skupiny. Veľmi dôležité je vnútorné nastavenie každého člena skupiny.

Človek na hot seat by mal byť otvorený novým podnetom a radám. Vtedy prijíma. Ostatní členovia v tej chvíli zase musia počúvať ušami aj srdcom a so 100 % koncentráciou. Následne úprimne a s maximálnym nasadením skúšajú vyriešiť problém človeka na „horúcom kresle“. Vtedy dávajú. To najlepšie zo seba.

Záver stretnutia

Na záver sa môže urobiť niekoľko vecí. My to robíme tak, že každý vyzdiela čo mu dnešok dal a akú akciu vykoná do budúceho týždňa a aký to má vplyv na dosiahnutie veľkého cieľa. Následne si ciele zapíšeme, aby sme vedeli sledovať progres každého člena skupiny. Vzniká tak záväzok. Voči sebe a voči skupine. Práve to je najväčšia sila mastermind skupiny.

Jaro Satori

Podnikám na internete - založil som a 3 roky vediem internetový obchod Dedoles.sk. Mám rád knihy, prírodu, sebarozvoj, šport, písanie a umenie.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook