0

Pravidlá fungovania skupiny

Každá krajina má zákon podľa ktorého sa riadi. Zabezpečuje to poriadok, jasno, určuje to morálny kódex. Vymedzuje hranice, čo sa môže a čo nie. Zákon je dôležitý. Bez neho by moderná spoločnosť nefungovala. Podobne to je aj pri mastermind skupinách.

Každá skupina musí mať svoje pravidlá fungovania. Takisto ako v štátoch to zabezpečuje fungovanie skupiny. Spoločné pravidlá a zásady fungovania skupiny (stanovy) sú ďalšou pomôckou, ktorá napomáha úspechu skupiny. Čo by mali obsahovať? A ako ich vytvoriť?

Ako vznikajú pravidlá?

Najdôležitejšia vec pri pravidlách je to, aby sa celá skupina na nich zhodla. To je kľúčové. Stanovy musia prejsť všeobecným súhlasom skupiny. Toto by sa malo udiať na nultom stretnutí skupiny.

Základnú verziu pravidiel môže vytvoriť proaktívny člen skupiny, ktorý to celé vymyslel a zvolal. Následne na nultom stretnutí predstaví svoj návrh pravidiel a skupina o nich diskutuje a upravuje ich do takej podoby, aby všetkým vyhovovali.

Druhá možnosť je, že skupina má svojho facilitátora a ten pravidlá vytvorí. Samozrejme, že len základnú verziu, ktorá prejde rovnakým procesom, akoby ju tvoril jeden z členov mastermind skupiny. Pravidlá by mali obsahovať niekoľko základných vecí. Preto nie je dobré ich tvoriť od nuly na stretnutí. Najmä vtedy, ak žiadny člen skupiny nevie, čo by mali obsahovať.

Čo by mali obsahovať stanovy skupiny?

  1. Ako často a kde sa bude skupina stretávať. Bude mať pevne určený čas stretnutia, alebo má niekto na zodpovednosť zvolávať a organizovať stretnutia? Musí to byť jasne definované.
  2. Aká bude téma skupiny?
  3. Časové ohraničenie mastermind skupiny. Funkčný model je 90 dňová skupina.
  4. Za akých podmienok skupina prijíma/vylučuje členov.
  5. Zásady správania počas stretnutí skupiny. Ako prebieha príprava na stretnutie? Ako dávať spätnú väzbu, ako sa správať na hot seat a podobne. Ako skupina spolu komunikuje? Je to vlastne etický kódex mastermind skupiny.
  6. Členský príspevok. Bude ho skupina platiť? Ak áno, koľko? Čo ak vylúči nejakého člena, ktorý už nejaké peniaze zaplatil?
  7. Ako sa môžu meniť stanovy? Koľko hlasov je na to potrebných?
  8. Rôzne ďalšie nápady. Podľa potrieb a kreativity členov. 🙂

Význam pravidiel

Tvorba pravidiel skupiny je niečo ako prvý spoločný projekt. Ukáže sa pri tom, ako spolu skupina dokáže komunikovať. Hľadať riešenia a kompromisy. Pre skupinu je to významný moment. Vytvoríte niečo spoločné. Zrazu vás niečo ďalšie spája. Vytvoríte kontrolnú silu, ktorá leží nad vami a je nezávislá od jednotlivca. Kvalitne nepísané pravidlá a ich rešpektovanie sú kľúčom k úspechu skupiny.

Po napísaní pravidiel sa pod ne každý člen podpíše. Tým sa potvrdí ich platnosť a „prebudia sa“ k životu. Je potom dôležité aby vedúci člen skupiny dbal na to, aby sa s nimi každý člen vžil. Alebo to môže byť úloha facilitátora skupiny.

 

 

 

Jaro Satori

Podnikám na internete - založil som a 3 roky vediem internetový obchod Dedoles.sk. Mám rád knihy, prírodu, sebarozvoj, šport, písanie a umenie.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

Jaro Satori

Podnikám na internete - založil som a 3 roky vediem internetový obchod Dedoles.sk. Mám rád knihy, prírodu, sebarozvoj, šport, písanie a umenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *