0

Ako prebieha stretnutie mastermind skupiny

Možno, že si práve prvý krát počul o mastermind skupinách a nemáš vôbec poňatia, ako také stretnutie prebieha. Poďme sa na to teda pozrieť.

Keďže čas je vzácny, stretnutia musia mať dynamiku. Je preto dôležité mať dopredu stanovené ako také stretnutie prebieha, aby sa počas celého mastermind stretnutia udržal vysoký level energie. Dynamiku stretnutia zabezpečuje facilitátor. Mal by to byť jeden z členov, ktorý dobrovoľne prevezme túto rolu, alebo ho skupina vyberie ako najvhodnejšiu osobu. Jedna z možností je najať si profesionálneho facilitátora, ktorého úlohou je zabezpečiť, aby skupina fungovala podľa pravidiel a overených postupov. Profesionálny facilitátor si za svoj čas berie honorár. Zvyčajne sa platí z členského príspevku skupiny.

Začiatok stretnutia

Na začiatok je dobré začať napríklad tým, že každý veľmi rýchlo a v krátkosti povie napríklad jednu vec, za čo je vďačný. Prípadne ak má skupina pred sebou nejaký problém, výzvu, alebo sa má o niečom hlasovať, práve na začiatku je priestor tieto veci vyriešiť.

Hot seat

Po úvode nasleduje tzv. Hot seat (horúce kreslo). Hot seat je kľúčovým bodom mastermind stretnutí. Počas stretnutia sa každý člen skupiny vystrieda na hot seat a zdieľa svoje ciele, myšlienky a výzvy, ktoré pred ním ležia. Ideálne ak identifikuje nejaký problém, ktorý následne skupina rieši. Na hot seat sedíš presne stanovený čas. Zvyčajne je to 15 – 20 minút – podľa veľkosti a dohody skupiny.

Je preto dôležité aby mal človek na Hot seat dopredu pripravené, čo bude hovoriť. Táto príprava prebieha doma pred stretnutím. Je to ďalšia vec, čo zabezpečuje dynamiku stretnutí a nakoniec aj kvalitu skupiny a jej úspech. Potom ako pozdielaš svoje ciele a výzvy, prichádza na rad spoločný brainstorming a tu vyvstáva prvý z benefitov skupiny. Každý človek má svoje osobité skúsenosti, schopnosti, kontakty a podobne. Problém, ktorý riešiš môže mať už u seba dávno vyriešený, prípadne sa naň vie pozrieť z inej perspektívy.

Výstupom z absolvovania hot seat je jasne stanovený cieľ alebo akcia s tým, že je obohatený o skúsenosti a nápady ostatných členov mastermind skupiny. Veľmi dôležité je vnútorné nastavenie každého člena skupiny.

Človek na hot seat by mal byť otvorený novým podnetom a radám. Vtedy prijíma. Ostatní členovia v tej chvíli zase musia počúvať ušami aj srdcom a so 100 % koncentráciou. Následne úprimne a s maximálnym nasadením skúšajú vyriešiť problém človeka na “horúcom kresle”. Vtedy dávajú. To najlepšie zo seba.

Záver stretnutia

Na záver sa môže urobiť niekoľko vecí. My to robíme tak, že každý vyzdiela čo mu dnešok dal a akú akciu vykoná do budúceho týždňa a aký to má vplyv na dosiahnutie veľkého cieľa. Následne si ciele zapíšeme, aby sme vedeli sledovať progres každého člena skupiny. Vzniká tak záväzok. Voči sebe a voči skupine. Práve to je najväčšia sila mastermind skupiny.

Jaro Satori

Podnikám na internete - založil som a 3 roky vediem internetový obchod Dedoles.sk. Mám rád knihy, prírodu, sebarozvoj, šport, písanie a umenie.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

Jaro Satori

Podnikám na internete - založil som a 3 roky vediem internetový obchod Dedoles.sk. Mám rád knihy, prírodu, sebarozvoj, šport, písanie a umenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *